Pe data de 29 octombrie, Primăria comunei Ion Neculce organizează o licitație pentru realizarea lucrărilor de reabilitare a sediului administrativ. Modernizarea vizează creșterea performanței energetice. Lucrările de reabilitare nu ar trebui să depășească perioada de cinci luni.

„Prin reabilitarea și modernizarea construcției C2 – construcție administrativă din satul Războieni, comuna Ion Neculce, se dorește aducerea acesteia la parametri optimi impuși de către auditul energetic și expertiza tehnică, de legislația în vigoare și de necesitățile beneficiarului, referitor la nivelul eficienței energetice”, se arată în caietul de sarcini.

Comisia de evaluarea va alege oferta financiară cu prețul cel mai scăzut.

Participanții la procedură trebuie să acorde o garanție a lucrărilor de minimum 36 de luni, în timp ce garanția de bună execuție este de 10 la sută din prețul contractului.