În judeţul Iaşi toţi elevii au primit subiectele la Limba şi literatura română la ora 9,00, conform prevederilor legale, iar teza s-a derulat în cele mai bune condiţii, fără incidente. Dintre cei 6.094 elevi înscrişi la Evaluare Naţională au absentat astăzi 87. Niciun elev nu a fost eliminat din examen. La nivelul judeţului Iaşi, numărul absolvenţilor care au promovat clasa a VIII-a a fost de 6283.

În ziua de 13 iunie elevii vor susţine proba la Matematică, iar primele rezultate vor fi afişate de M.E.N. în ziua de 19 iunie. Astfel, pentru prima probă scrisă din cadrul examenului de Evaluare Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a, anul şcolar 2017-2018, susţinută la disciplina Limba şi literatura română a fost extrasă varianta 2, realizată după modelul stabilit de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, cu respectarea exigenţelor curriculare pentru învăţământul gimnazial şi prevederile programei de examen.

Primul subiect, cu un total de 40 de puncte, cuprinde sarcini de lucru care au în vedere competenţele de înţelegere şi valorizare a unei opere literare, precum şi o compunere de argumentare a apartenenţei la genul epic pentru un fragment selectat din opera literară „Inocenţii”, de Ioana Pârvulescu.  Textul este ofertant, fiind evidente trăsăturile specifice genului literar pe care îl ilustrează. Cel de-al doilea subiect, căruia i se alocă 36 de puncte, propune un fragment de text nonliterar extras din revista „National Geographic Traveler”, pe marginea căruia sunt formulate cerinţe vizând cunoştinţele de morfologie şi sintaxă dobândite pe parcursul ciclului gimnazial, precum şi capacitatea de a redacta o compunere narativă (relatarea unei întâmplări petrecute într-o cetate).

Pentru redactarea întregii lucrări se acordă 14 puncte, distribuite pentru unitatea de compoziţie, coerenţa textului, registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului, ortografie şi punctuaţie, aşezare corectă în pagină şi lizibilitate, la care se adaugă 10 puncte din oficiu. În ansamblu, subiectul propus este accesibil absolvenţilor de clasa a VIII-a care au lucrat constant la limba şi literatura română, notele urmând să reflecte nivelul de pregătire a candidaţilor în vederea susţinerii acestui examen important pentru traseul şcolar al oricărui elev.

Articolul precedentA fost lansat zborul direct Iași – Cluj operat de TAROM
Articolul următorConstantinescu recidivează: „Apel către prostovani!”