Guvernul va aloca județului Iași suma de 4,48 milioane de lei pentru aducerea grupurilor sanitare la standardele în vigoare pentru ca unitățile de învățământ să poată obține autorizația sanitară de funcţionare. De acești bani, șeful Consiliului Județean s-a gândit să pună în curtea a peste 50 de școli din 27 de comune a unor containere, pe psot de grupuri sanitare.

Directorii școlilor din județ și reprezentanții unităților administrativ teritoriale din Andrieșeni, Bârnova, Ceplenița, Ciortești, Coarnele Caprei,Cucuteni, Dagâța, Dumești, Golăești, Gorban,Grajduri, Lespezi, Lungani, Mogoșești, Plugari, Popești, Răducăneni, Rediu, Românești, Roșcani, Ruginoasa, Scânteia, Sirețel, Strunga, Șipote, Țibana, Țigănași, Podu Iloaiei au fost covocați la o întâlnire cu șefii Inspectoratului Școlar Județean și președintele Consiliului Județean și au discutat despre situația unităților de învățământ în prag de an școlar.

”Este foarte important cum sunt pregătite unitățile de învățământ pentru debutul de an școlar. Reparațiile curente trebuie încheiate și rog implicare din partea primarilor și în acest sens. Le solicit directorilor de școală să informeze asistentul social din primărie astfel încât acesta să aibă o bază de date clară cu privire la situația familială a copiilor pentru a găsi măsurile de sprijin educațional și social potrivite fiecărui caz”, a spus Genoveva Farcaș, inspectorul șef al ISJ Iași.