Procesul intentat de către Horia Sabo Asociaţiei Clubul Sportiv Municipal Politehnica Iaşi a fost tranşat la instanţa de fond.

Magistraţii din cadrul Judecătoriei Iaşi au respins acţiunea în ordonanţă preşedinţială formulată de Sabo. Totuși, acesta a contestat decizia.

În urmă cu câteva săptămâni, Sabo a decis să acționeze în judecată Asociația în două dosare distincte.

Prin cererea înregistrată la Judecătorie, Sabo a solicitat ca, pe cale de ordonanță președințială, instanța să oblige Asociaţia Clubul Sportiv Municipal Politehnica Iaşi la respectarea atribuțiilor și prerogativelor funcției de director general, așa cum acestea izvorăsc din Contractul de Asociere nr. 396 / 8 iunie 2018, precum și să se abțină de la a face acte sau fapte prin care să-i limiteze aceste prerogative și atribuții pană la soluționarea altei cauze.

Contractul menționat are ca obiect asigurarea echilibrului financiar și de performanță al Asociației, prin preluarea de către mine a managementului, în calitate de director general, și s-a stabilit că îmi vor fi asigurate două voturi în Consiliul Director, unul dintre cei doi membri urmând să dețină funcția de vicepreședinte al acestui for, cu precizarea că, după adoptarea modificării actului constitutiv și a Statutului Asociației în acest sens, s-a solicitat instanței validarea măsurii. Articolul 7.2 din Contractul de asociere prevede că structura de management, prin activitatea directorului general, are control deplin al activității Asociației, fără interferența celeilalte părți contractante, iar, în condițiile în care a fost realizat obiectivul de performanță asumat, denunțarea sau rezilierea contactului este interzisă, în timp ce articolul 9.9.1, litera c prevede că poate fi denunțat contractul de către pârâtă doar în situația neîndeplinirii obiectivului”a precizat Horia Sabo în instanță

În opinia lui Sabo, deși el și-ar fi îndeplinit întocmai obligațiile contractuale asumate, Asociația ar fi cea care își încalcă propriile obligații, cu intenția de a determina încetarea contractului, indicând în acest sens adoptarea de către Consiliul Director a unor hotărâri ce au dus la preluarea managementului Asociației și excluderea lui din acesta în mod nejustificat.

Am luat cunoștință despre intenția Asociației de încetare a contractului, invocându-se în adresa scrisă așa-zise nerespectări ale acestuia din partea mea, dar am răspuns acestui demers demontând toate pretextele. Prin decizia Consiliului Director de pe 12 decembrie 2018 s-a dispus încălcarea prerogativelor directorului general și instruirea personalului în sensul nerespectării structurii ierarhice statutare și a deciziilor anterioare, acaparându-se atribuțiile de management de către pârâtă în totalitate. Drepturile mele vizează activitatea comercială a Asociației, eu fiind cel care asigură finanțarea integrală și urmează să am o cotă din beneficii, în sensul că, justificat de aportul financiar adus la desfășurarea activității, trebuie să mi se restituie sumele investite, însă, prin înlăturarea de la conducerea managerială și o proastă administrare a activității Asociației, sunt periclitate posibilitățile de dezvoltare”a adăugat Sabo.

El a mai opinat că persoanele care l-au înlocuit au adoptat soluții dezastruoase pentru asociere. 

Pe de altă parte, Asociația a susținut că, de fapt, prin contract, s-a stabilit ca Sabo să contribuie pentru sezonul competițional 2018 – 2019 cu suma de aproximativ 800.000 de euro, urmând ca acesta să fie constituită din fonduri bănești sau surse proprii, de la terți sau orice alte surse bănești legale.

Ulterior semnării contractului, reclamantul nu a pus la dispoziție sumele de bani necesare achitării la termen a datoriilor către ANAF, singura măsură întreprinsă de acesta fiind o reeșalonare a datoriei, care, fără a ne avantaja, a adus prejudicii materiale suplimentare, cu precizarea că singurul aport adus de reclamant a fost infima sumă de 40.000 de euro.Fără a-și îndeplini vreo promisiune din cele asumate, s-a folosit de sumele de bani gestionate deAsociație în scopul de a-și le însuși în mod direct sau prin interpuși și, chiar dacă i s-a solicitat în numeroase rânduri să-și respecte obligațiile, acesta a adus jigniri oficialilor clubului, antrenorului, căpitanului de echipă și întregului oraș”au precizat reprezentanții Asociației.

Totușijudecătorii ieșeni au precizat că„având în vedere că, în procedura ordonanței președințiale nu pot fi dispuse măsuri care să rezolve litigiul pe fond, ci doar se verifică aparența dreptului afirmat de reclamant apreciază instanța că nici condiția de a nu fi prejudecat fondul nu este îndeplinită, cu mențiunea că această condiție decurge din caracterul vremelnic al măsurii ce ar urma să fie dispusă”.

Cu referire la vremelnicie, nici nu rezultă, în opinia instanței, cum o eventuală admitere cu caracter provizoriu a acțiunii ar putea face reversibilă măsura adoptată, în sensul posibilității de a întoarce efectele acesteia prin reluarea situației juridice din momentul și locul în care soluția pronunțată ar produce întreruperea ei”au încheiat magistrații ieșeni.