Mitropolia Moldovei şi Bucovinei scoate la concurs cinci posturi de preoţi în mediul urban.

Un post este în Iaşi, la Parohia „Sfânta Treime“ din Păcurari.

Celelalte patru sunt disponibile în oraşele Botoşani şi Piatra Neamţ, mai exact două sunt în oraşul Botoşani, ca preot paroh la Parohia „Pacea“ şi ca preot coslujitor la Parohia „Sfânta Cuvioasa Parascheva“. Cele două posturi din Piatra Neamţ sunt ca preot coslujitor la Parohia „Pogorârea Sfântului Duh“ şi ca preot misionar la Capela „Sfântul Spiridon“ de la Spitalul Judeţean de Urgenţă.

Data limită pentru depunerea dosarelor este 24 mai, concursul urmând a avea loc în perioada 3 – 28 iunie, iar locul de desfăşurare va fi Centrul Eparhial Iaşi.

Pentru a deveni preot în municipii şi oraşe este nevoie de o vechime de cinci ani în preoţie, fără impedimente canonice sau sancţiuni disicplinare în ultimii cinci ani. De asemenea, sunt obligatorii cursurile de definitivat, iar media rezultată din media la studii, media ultimului grad profesional absolvit şi media administrativă pe ultimii cinci ani, să fie cuprinsă între 8,51 și 10,00.

Examenul de selecţionare va consta în mai multe probe, începându-se cu un memoriu asupra activităţii pastorale, misionare şi gospodăreşti, desfăşurată în ultimii cinci ani, certificat de protoiereu şi văzut de Chiriarhul locului, care va fi prezentat apoi oral şi în faţa comisiei. Ulterior, pe data de 3 iunie, de la ora 10.00, va fi o probă scrisă cu subiect din domeniul Teologiei pastorale şi al celei dogmatice şi al îndrumărilor misionare, care „să facă dovada cunoştinţelor candidatului în problemele actuale de pastoraţie, precum şi a capacităţii sale“, apoi o probă orală de practică rostită fie în faţa comisiei, în sală, fie în biserică şi care să dureze 15 minute, o probă orală de cateheză şi o probă de slujire în biserică, acestea din urmă fiind programate pentru perioada 5 – 28 iunie.