Agenția Națională de Integritate (ANI) a anunțat miercuri că a constatat starea de incompatibilitate și conflict de interese de natură administrativă în cazul a trei aleși locali. 

Astfel, ANI a acuzat-o pe Ionela Ursache, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Oțeleni, din județul Iași, de conflict de interese administrativ.
“În calitate de consilier local, aceasta a participat la deliberarea și adoptarea unei Hotărâri a Consiliului Local de pe data de 28 mai 2017 privind aprobarea colaborării între Consiliul Local și Centrul Diecezan Caritas Iași, în vederea încheierii unui contract de furnizare a serviciilor social-medicale. De asemenea, ulterior adoptării hotărârii, persoana evaluată a încheiat pe data de 4 iulie 2017 un contract individual de muncă cu Centrul Diecezan Caritas Iași. Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile legale”, au declarat inspectorii de integritate.
Cei de la ANI au mai afirmat faptul că persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.