Consilierul local Răzvan Timofciuc a declarat că va ataca în instanța de contencios-administrativ hotărârile aprobate în Consiliul Local, pentru a bloca „creșterea scandaloasă a salariilor și indemnizațiilor directorilor și membrilor din Consiliile de Administrație de la societățile subordonate Primăriei“.

ImagineImagineImagineImagineImagine

„Mă voi prevala de, aparent, o chichiță legislativă, însă nu trebuie precupețită nicio încercare pentru a anula aceste hotărâri care sfidează bunul-simț. În plină pandemie, cu (deja) 12.600 de contracte de muncă suspendate la Iaşi numai din cauza crizei COVID, este indecent ca un membru în CA la Salubris, de exemplu, să încaseze 4.000 lei / lună pentru o ședință, iar la finalul anului să mai încaseze minimum 24.000 lei.

Mai exact, toate proiectele de hotărâre de ieri, cu excepția proiectului pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru Compania de Transport Public (CTP), nu au semnate de către inițiator, iar referatele de aprobare ale acestor proiecte, inclusiv cel privind CTP, nu au semnate de către cel care le-a inițiat. Proiectele de hotărâre, în forma adoptată ieri, nu respectă prevederile Codului Administrtiv, art. 136, alin. 1 și 2 și alin. 8, lit. a), precum și prevederile Legii privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, art. 3, alin. 2. Deja am transmis o plângere prealabilă către Primăria Municipiului Iași și Prefectul Județului Iași!”, spune Răzvan Timofciuc.

Potrivit art 136 din Codul Administrtiv:

(1) Proiectele de hotărâri pot fi iniţiate de primar, de consilierii locali sau de cetăţeni. Elaborarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

(2) Proiectele de hotărâri şi referatele de aprobare ale acestora se redactează în conformitate cu normele de tehnică legislativă.

(8) Fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local este supus dezbaterii numai dacă este însoţit de:

  1. a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare şi motivare, semnat de iniţiatori.