Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării a decis amendarea cu 4.000 de lei a Inspectoratului Şcolar Iaşi şi cu 2.000 de lei a directorului şcolii din Dăgâţa, judeţul Iaşi, pentru segregarea elevilor de clasa a V-a. Instituţia recomandă, de asemenea, elaborarea „unui plan de desegregare şcolară în judeţul Iaşi”.

„Segregarea elevilor de etnie romă la nivelul claselor a V-a în şcoala din Dăgâţa, judeţul Iaşi, reprezintă faptă de discriminare şi încalcă dreptul la demnitate. Faţă de directorul şcolii s-a constatat incidenţa art. 2 alin. (1), art 11 alin (1) şi art. 15 din O.G. 137/2000, republicată, iar faţă de Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi s-a constatat incidenţa art. 2 alin. (4), art 11 alin (1) şi art. 15 din O.G. 137/2000, republicată”, spun reprezentanții CNCD.

„Inspectoratul Școlar Județean Iași a luat act de informațiile apărute în presă potrivit cărora Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a decis în ședința de miercuri, 17 iunie 2020, amendarea cu 4.000 de lei a I.S.J. Iași și cu 2.000 de lei a directorului Școlii Profesionale Dagâța, pentru segregarea elevilor de clasa a V-a, în anul școlar 2019-2020. Precizăm că decizia CNCD nu a fost comunicată, în mod oficial către instituția noastră.

Referitor la presupusul caz de segregare școlară de la Școala Profesională Dagâța, subliniem faptul că Inspectoratul Școlar Județean Iași a manifestat, în mod constant, interes față de problematica elevilor romi, urmărind asigurarea șanselor egale la educație de calitate pentru toți copiii, fără niciun fel de discriminare.

De asemenea, menționăm că o delegație a Ministerului Educației Naționale s-a deplasat în luna octombrie 2019 în județul Iași și a  verificat aspectele semnalate de către Partida Romilor Pro Europa la CNCD, iar în raportul realizat de către reprezentanții ministerului de resort se precizează că decizia conducerii unității de învățământ de constituire a colectivelor de elevi s-a făcut cu respectarea principiului fundamentării deciziilor pe dialog și consultare și, totodată, s-a bazat pe urmărirea interesului superior al copilului în raport cu alte interese, ceea ce s-a făcut la nivelul Școlii Profesionale Dagâța.

În conformitate cu dispoziţiile art. 20 din Ordonanța nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, respectiv a Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, după primirea oficială a deciziei CNCD, I.S.J. Iași intenționează să conteste hotărârea emisă de către Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, în termenul legal.

Inspectoratul Școlar Județean Iași rămâne un partener solid în colaborarea cu organizațiile/asociațiile care sprijină elevii minoritari sau din medii dezavantajate, parteneriate care pot, cu certitudine, contribui la o educație de calitate pentru toți copiii”, au transmis reprezentanții ISJ Iași.