Ieri a fost semnat contractul pentru lucrările de eficientizare energetică a Spitalului Clinic de Recuperare. În urma procedurii de achiziție, lucrările vor fi executate de asocierea Emmeci Project & Building SRL (lider de proiect) – Jonica 2001 Societa’ Cooperativa, contra unei sume de 14.228.048,88 milioane lei, fără TVA (16.931.421 lei, cu TVA – circa 3,56 milioane de euro).

„Lansăm lucrările de eficientizare energetică a acestui spital. Rezultatul pe care-l prognozăm este reducerea cu peste 67% a consumului de energie după finalizarea lucrărilor. Practic, reducerea va fi de la 8,4 milioane kw/h pe an la 2,7 milioane kw/h pe an. Aceștia sunt indicatorii de proiect și foarte importantă este reducerea cu aproape 65% a emisiilor de gaze cu efect de seră, de la circa 0,13 tone de CO2 pe an la circa 0,04 tone de CO2 pe an, ceea ce ne face să ajungem la un consum mediu anual de circa 171 de kw/h pe metru pătrat pe an, ceea ce ne apropie foarte mult de standardele europene”, a declarat primarul Mihai Chirica.

Proiectul urmează a fi finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3: „Sprijinirea tranzitului către o economie cu emisii scăzute de carbon” – Prioritatea de investiții 3.1: „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice”.

Valoarea totală a proiectului este de 18.973.744,24 lei, iar durata implementării este de 51 de luni.

Lucrările de eficientizare energetică a clădirii includ termoizolarea anvelopei clădirii și repararea trotuarelor, eficientizarea sistemului actual de producere a energiei pentru încălzire/răcire și sisteme energie regenerabilă (geotermal și aerotermal), îmbunătățirea randamentului aferent instalației de încălzire și răcire, înlocuirea instalației de distribuție între punctul termic și tronsonul B, a distribuției principale din subsol și a coloanelor, modernizarea sistemului de acționare și ghidaj ale lifturilor, realizarea de rampe de acces pentru persoane cu dizabilități locomotorii, înlocuirea corpurilor de iluminat cu lămpi cu led, înlocuirea generatorului de abur și izolarea conductelor cu vată minerală cu protecție de tablă.