Universitatea Tehnică „Gh. Asachi“ (TUIASI) a validat în această săptămână 38 de posturi didactice pe perioadă nedeterminată, concursurile fiind validate în cadrul şedinţei Senatului TUIASI de joi, 14 februarie. Dintre cele 38 de posturi, cinci sunt posturi de profesor, 12 de conferenţiar, 18 de şef de lucrări sau lector şi trei de asistent universitar.

În cazul posturilor de profesor, unul este la Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului „Cristofor Simionescu“, două la Facultatea de Construcţii şi Instalaţii, unul la cea de Electronică Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei şi unul la Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino“.

Spre deosebire de anii trecuţi, conducerea Politehnicii ieşene a remarcat că interesul pentru posturile didactice a crescut, iar creşterea salariilor din învăţământ ar putea fi unul dintre motivele pentru care mult mai mulţi tineri decid să urmeze o carieră didactică.

„Cele mai multe poziţii au fost ocupate de persoane din universitate, de pe posturi inferioare, dar avem şi posturi pe care au concurat cei din afara universităţii. După cum se poate observa, predomină posturile de conferenţiar şi şef de lucrări. Putem spune că se menţine în continuare problema penuriei de personal în domeniul IT, pentru că există o concurenţă majoră din mediul privat, dar în acelaşi timp cariera academică universitară începe să devină atractivă, şi prin creşterea salariului. Şi la acest concurs am avut două persoane ce au candidat pe un post de şef de lucrări, ambele din afara sistemului. Ne aşteptăm ca, pe viitor, numărul de candidaţi să devină din ce în ce mai mare“, a declarat Neculai Seghedin, prorectorul responsabil cu activitatea didactică la TUIASI.

Concursurile pentru posturile didactice au avut loc în perioada 5-7 februarie.