Inspectoratul Şcolar Județean (ISJ) Iași premiază astăzi unităţile de învăţământ preuniversitar câştigătoare în cadrul proiectului „Şcoala pentru valori autentice“, ediţia a II-a, ediţie care s-a desfăşurat în anul şcolar 2018 -2019.

Evenimentul are loc de la ora 10.00, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu“. Proiectul Şcoala pentru valori autentice a fost iniţiat de Inspectoratul Şcolar, având drept scop implicarea elevilor în activităţi care să le dezvolte şi alte aptitudini pe lângă cele dobândite la materiile predate la clasă.

„A-i pregăti pe copii pentru viaţă nu înseamnă doar a le forma în şcoală competenţe de ordin cognitiv, ci şi a le dezvolta comportamente pozitive de interacţiune cu ceilalţi, adulţi sau copii, a-i învăţa să respecte mediul în care trăiesc, a fi empatici şi solidari cu ceilalţi semeni aflaţi în dificultate, a-i dezvolta în spiritul valorilor autentice, poate prea puţin valorizate de actuala curriculă şcolară. De aceea, proiectul nostru doreşte să sensibilizeze deopotrivă pe elevi, părinţi, profesori asupra nevoii de formare a acestor abilităţi de viaţă şi să înceapă procesul îndelungat de dezvoltare a acestora“ a precizat iniţiatorul proiectului, inspector şcolar general Genoveva Farcaş.

În cadrul evenimentului vor fi acordate 38 de premii, pentru cele 38 de instituţii câştigătoarei. Şcoala pentru valori autentice, ediţia a II-a, pe parcursul anului şcolar 2018-2019, a presupus punerea în evidenţă a valorilor prin intermediul activităţilor de cetăţenie activă şi leadership, sănătate şi mişcare, unitate şi democraţie, incluziune şi drepturile omului, politeţe, creativitate, spiritualitate şi protecţia mediului.