Spitalul de Boli Infecţioase „Sfânta Parascheva“ Iaşi a scos la concurs patru posturi de şef de secţie şi unul de şef de laborator de analize medicale. Este vorba de Secţiile clinice de Boli Infecţioase I, II, III şi IV, care au fost conduse până acum de Andrei Vâţă, Egidia Miftode, Cătălina Luca şi Carmen Manciuc.

La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel puţin cinci ani în specialitatea postului, specialitate pe care să o practice în mod curent.

Aceştia trebuie să nu fi fost sancţionaţi în ultimii doi ani de unităţile unde au fost angajaţi sau de Colegiul Medicilor din România.

Concursul va consta într-un interviu, în timpul căruia participanţii îşi vor susţine proiectele de management pe care le au în vedere, o probă scrisă şi una practică sau clinică.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să cuprindă: o cerere în care să fie precizat postul pentru care se aplică, o copie a diplomei de studii, o adeverinţă din care să reiasă confirmarea în grad profesional, acte doveditoare pentru calcularea punctajului, o declaraţie pe propria răspundere a candidatului din care să rezulte că nu a fost condamnat penal, un certificat privind starea de sănătate, o adeverinţă care să ateste că nu a fost sancţionat în ultimii doi ani, o copie a autorizaţiei de liberă practică sau a certificatului de membru al Colegiului Medicilor, o copie a carnetului de muncă, proiectul de management şi o chitanţă a platei taxei de concurs în valoare de 300 de lei, care se poate face la casieria spitalului.

Dosarele pot fi depuse până la mijlocul lunii noiembrie, la sediul instituţiei medicale, iar concursul urmând să fie organizat în cel mult 90 de zile.

Articolul precedentPromisiuni: Centrul pentru arși din Iași va fie complet dotat până în martie
Articolul următorContract pentru deszăpezirea drumurilor județene în perioada 2018-2020