Consiliul Județean Iași va aloca peste 2.7 milioane lei pentru continuarea lucrărilor la proiectul de reabilitare a clădirii din strada Vasile Alecsandri. După ce a obținut finanțare prin Programul Operațional Regional (POR), autoritatea locală a trecut la continuarea lucrărilor. Firmele interesate pot depune oferte până la data de 22 mai, zi în care va avea loc și deschiderea acestora.

„Este vorba de un contract de achiziție publică de servicii de proiectare și execuție lucrări, inclusiv asistența tehnică din partea proiectantului, în cadrul proiectului privind consolidarea, refuncționalizarea și mansardarea clădirii-monument istoric din strada Vasile Alecsandri, nr.6. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire, cu respectarea termenului limită stabilit de autoritatea contractantă în fișa de date a achiziției, respectiv numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10 zile. Valoarea estimată a contractului de achiziție publică este de 2.750.093 lei fără TVA. Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități“, se arată în caietul de sarcini a procedurii.

Articolul precedentCu infirmeria plină și fără prime, la Voluntari
Articolul următorIașul, pe locul al doilea în țară la numărul de locuitori. Chirica explică această creștere