Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon“ Iași organizează la începutul lunii viitoare concurs pentru ocuparea mai multor posturi vacante de asistent medical, infirmier, îngrijitor şi registrator.

Astfel, în Clinica de Nefrologie este disponibil un post de asistent medical, unul de îngrijitor, în Clinica de Urologie este vacant un post de asistent medical şi unul de infirmier.

În Clincia Geriatrie Gerontologie, se caută îngrijitor, în Ambulatoriul Integrat se caută registrator medical, iar în Compartimentul de Medicină Internă este liber un post de asistent medical.

Toate posturile pot fi ocupate fără să fie nevoie de vechime în domeniu, fiind necesar minim voluntariat în domeniul pentru care se candidează. Pentru înscriere este nevoie să fie depus un dosar de concurs care să conţină cerere de înscriere, copie după actul de identitate, copii după diplomele de studii, cazier judiciar, adeverinţă medicală, curriculum vitae, precum şi chitanţă care să demonstreze achitarea taxei de concurs.

Candidaţii vor trece mai întâi printr-o selecţie a dosarelor, apoi printr-o probă scrisă şi o probă practică.