De la începutul anului, Primăria Municipiului Iași a reușit rambursări ale fondurilor utilizate în cadrul proiectelor cu finanțare europeană în sumă de aproximativ 23,5 milioane de lei.

La solicitarea municipalității, după o întârziere de mai multe luni, Guvernul a deblocat fondurile destinate implementării proiectelor cu finanțare nerambursabilă. Din totalul sumei menționate, 20,84 milioane lei reprezintă finanțarea de la Fondul European de Dezvoltare Regională, iar restul de 2,66 milioane de lei cofinanțarea asigurată de la bugetul de stat.

Este vorba despre rambursările pentru patru dintre proiectele municipalității, situația pentru fiecare proiect în parte fiind următoarea:

– „Reabilitarea infrastructurii de tramvai în Municipiul Iași” – două cereri de rambursare în sumă totală de 11,22 milioane de lei;

– „Reabilitarea infrastructurii de tramvai în Municipiul Iași – Reorganizarea circulației pe bulevardul Tudor Vladimirescu” – 10,82 milioane de lei;

– „Centrul Internațional de Artă Contemporană: Reabilitarea, consolidarea și refuncționalizarea clădirii fostei Băi Comunale (Baia Turcească)” – 448.000 de lei;

– „Reabilitarea și valorificarea potențialului turistic și cultural al Ansamblului Mănăstirii Frumoasa din Municipiul Iași” – 1,01 milioane de lei.

Pentru primele două proiecte menționate, „Reabilitarea infrastructurii de tramvai în Municipiul Iași” și „Reabilitarea infrastructurii de tramvai în Municipiul Iași – Reorganizarea circulației pe bulevardul Tudor Vladimirescu”, finanțarea a fost obținută prin intermediul Programului Operațional Regional – Axa Prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”. Sumele menționate vizează cereri de plată, fondurile fiind destinate achitării avansului pentru tramvaiele și materialele incluse în cele două proiecte.