Reprezentanții Poliției Locale Iași au pierdut un proces intentat unei femei, pentru demolarea unei clădiri.

Magistrații din cadrul Judecătoriei Iași au respins zilele trecute cererea de desființare a unor lucrări.

Instanța admite excepția lipsei calității procesuale active a reclamantei Poliția Locală Iași, invocată de pârâtă prin întâmpinare. Respinge cererea având ca obiect autorizare desfiinţare lucrări (Legea nr. 50/1991), formulată de reclamantă împotriva pârâtei Elena C., ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă. Respinge solicitarea pârâtei de obligare a reclamantei la plata cheltuielilor de judecată. Cu drept de a formula apel în termen de 30 de zile de la momentul comunicării”, au menționat judecătorii ieșeni.

Pe data de 13 iulie 2018, Poliția Locală a solicitat Judecătoriei Iași autorizarea de desființarea a lucrărilor de construire, ce ar fi fost edificate în mod nelegal de către Elena C., în lipsa autorizației de construire, și, în subsidiar, în cazul admiterii cererii, stabilirea unui termen de executare a măsurilor dispuse de instanță.

În luna martie 2018 , pârâta a fost sancționată contravențional pentru încălcarea dispozițiilor art. 26, alin. 1 și 2, lit. a) din Legea nr. 50/1991, deoarece în municipiul Iași, a executat unele lucrări de construcție fără a avea autorizația legală corespunzătoare, respectiv câte un demisol și trei nivele peste etajul 1 la cele două imobile autorizate cu regim de înălțime P+1E. Prin procesul-verbal de constatare s-a pus în vedere pârâtei ca, până pe data de 23 iunie 2018, să obțină autorizația de construire sau să demoleze construcția astfel edificată. Șeful Serviciului Urbanism și Afișaj Stradal care a aplicat sancțiunea, nu este un organ de sine stătător , ci ocupă o poziție în ierarhia organizațională a Poliției Locale, fiind direct subordonat conducerii acesteia, justificând în acest mod calitatea procesuală activă. Pârâta nu a respectat nici până în prezent termenul impus pentru intrarea în legalitate”, au precizat reclamanții în fața instanței.

La rândul ei, pârâta a formulat în termen legal întâmpinare la cererea de chemare în judecată, prin care a invocat excepția lipsei calității procesuale active a Poliției Locale.

Dispozițiile primarului, atașate de reclamantă, nu reprezintă temei de drept pentru justificarea calității procesuale, motivat de faptul că primarul nu poate stabili calitatea de reclamant unei alte persoane, atât timp cât dispozițiile legale individualizează expres persoanele ce pot avea calitate procesuală activă în astfel de cauze. Deși reclamanta are competența de a încheia procesul-verbal de contravenție, aceasta nu justifică și calitate a de a promova acțiuni în instanță”, a menționat ieșeanca.

Totul a pornit după un control efectuat de Poliția Locală la imobilele respective în martie 2018. Agenții au reținut, în urma controlului efectuat, că pârâta ar fi executat unele lucrări de construcție fără a deține autorizația legală corespunzătoare, respectiv câte un demisol și trei nivele peste etajul 1 la cele două imobile autorizate cu regim de înălțime P+1E.

Cu această ocazie, s-a dispus sistarea lucrărilor și intrarea în legalitate în eventualitatea în care condițiile urbanistice permit acest lucru, prin obținerea autorizației de construire, în caz contrar demolarea scării în cauză, cu termen stabilit pentru aducerea la îndeplinire data de 23 iunie 2018”, au mai arătat reclamanții.

Totuși, judecătorii ieșeni au considerat că Poliția Locală nu are calitatea procesuală activă necesară în cadrul unor astfel de litigii.

Instanța reține că Poliția Locală este instituția abilitată de lege să constate contravențiile prevăzute la art. 26, alin. 1, cu excepția celor de la lit. h)-l), iar, în ceea ce privește aplicarea sancțiunilor, tot Legea nr. 50/1991, în prevederile art. 27 alin. 5 dispune în sensul că procesele-verbale de constatare a contravențiilor, încheiate de organele de control ale administrației publice locale, se înaintează, în vederea aplicării sancțiunii, șefului compartimentului care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului și de urbanism sau, după caz, președintelui consiliului județean ori primarului unității administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a săvârșit contravenția”, au motivat judecătorii sentința emisă.

Pe de altă parte, magistrații au precizat că, de fapt, calitatea procesuală rămâne stabilită de lege doar în persoana organului care a aplicat sancțiunea, respectiv șeful Serviciului Urbanism și Afișaj Stradal, nu și instituției din care acesta face parte sau îi este subordonat. În cazul de față, titularul dreptului de a promova cererea de chemare în judecată este șeful Serviciului Urbanism Afișaj Stradal, nu Poliția Locală Iași”.

 

Articolul precedentDRAMA unui septuagenar: a vrut să-şi pună capăt zilelor cu benzină
Articolul următorATENŢIE: Escrocii nu renunţă la metoda “Accidentul”!