Proiectul „Lucrări de reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Ambulatoriu Integrat al Institutului de Psihiatrie Socola Iaşi”, depus spre finanțare de către Institut şi Consiliul Județean Iaşi la Agenția de Dezvoltare Nord – Est, a fost declarat eligibil și va intra în următoarea etapă a procesului de evaluare și selecție, cea tehnică și financiară. 

Proiectul vizează reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea corpului de clădire C 21, monument istoric, vechi de peste 110 ani, care nu a mai beneficiat până acum de reparații.

Imobilul este într-un stadiu avansat de degradare, atât din punct de vedere al structurii, cât și arhitectural. Se vor realiza lucrări de consolidare a construcției și a finisajelor, cu păstrarea caracteristicilor inițiale, se va proceda la compartimentarea podului, putându-se amenaja astfel noi încăperi, se va monta un lift, se va reabilita clădirea din punct de vedere termic și se va înlocui tâmplăria.

Se intenționează, de asemenea, instalarea unor sisteme de producere a apei calde, din surse alternative de energie. Proiectul, în valoare de aproximativ 11 milioane de lei, prevede și dotarea ambulatoriului cu echipamente performante pentru realizarea în condiții optime a actului medical.

Este un pas important în obţinerea finanţării din fonduri europene pentru crearea unui Ambulatoriu Intregrat modern în cadrul Institutului. În plus, pe lângă creșterea calității serviciilor de specialitate, un alt beneficiu pe care-l va aduce acest proiect va consta în reducerea semnificativă a numărului de internări, cunoscut fiind faptul că țara noastră se situează sub media europeană ca număr de consultații în ambulatoriu”, a declarat dr. Gabriel Oprişanu, managerul Institutului de Psihiatrie „Socola” Iaşi. 

Proiectul a fost depus în vederea obținerii finanțării în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 8 – „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritate de investiţii 8.1: „Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale”.

În luna decembrie 2014, Spitalul Universitar de Psihiatrie „Socola” Iaşi, prin Hotărâre de Guvern, s-a reorganizat în Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași.

În prezent, Institutul de Psihiatrie „Socola” Iaşi este o unitate medicală de monospecialitate – de interes naţional – ce asigură asistenţă medicală de înaltă specialitate atât bolnavilor din teritoriul arondat, cât şi a celor din întreaga ţară, în profilul psihiatrie.

Institutul efectuează îndrumarea metodologică în specialitate a unităţilor sanitare din teritoriul arondat, sprijină acordarea asistenţei medicale de profil din policlinici, dispensare şi cabinetele medicilor de familie, efectuează studii şi cercetări medicale în legătură cu aplicarea de metode noi de investigaţii şi tratament şi asigură desfăşuarea practică a învăţământului medical superior, având studenţi, rezidenţi, doctoranzi şi stagiari în pregătirea de specialitate. 

 

Articolul precedentPeste două decenii de pușcărie, pentru violență în familie
Articolul următorMâncare expirată, găsită în galantare de Poliție înainte de Paște!