Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon” scoate la concurs nouă posturi, dintre care cinci sunt pentru asistent medical, trei sunt posturi de îngrijitor şi unul este post de infirmier. 

Pentru postul de asistent este necesară diplomă de şcoală sanitară postliceală/ diplomă de licenţă în specialitate, cunoştinţe operare PC, pentru cel de infirmier este necesară diploma de absolvire a cursului de infirmier, iar pentru cel de îngrijtor este nevoie doar de studii generale. Vechimea necesară ocupării posturilor este cel puţin voluntariat.

Proba scrisă va avea loc pe 24 septembrie, ora 10.00, iar proba practică/ interviu va fi a doua zi, 25 septembrie, de la ora 10.00, respectiv 12.00.

Pentru înscriere la concurs, candidaţii trebuie să prezinte un dosar de înscriere care să conţină: cererea de înscriere la concurs adresată instituţiei publice organizatoare sau managerului, copia actului de identitate, copiile documentelor care atestă nivelul studiilor, adeverinţele care arată vechimea în muncă, cazierul judiciar, adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, precum şi un curriculum vitae.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Clinic „Dr. C. I. Parhon” din Iaşi, b-dul Carol I, nr. 50, telefon 0232/267.555, interior 105.

Articolul precedentDouă femei, încătușate pentru că au jefuit un septuagenar
Articolul următorConsiliul Judeţean vrea monument lângă Casa Pătrată