Conf. univ. dr. la „Universitatea Al. I. Cuza“ Iași, Silviu Gurlui a declarat că ploaia de astăzi, de la Iași, readuce în discuție problema spumei albe de pe carosabil.

Spuma albă de pe stradă este un fenomen de curăţire a atmosferei de toxine atunci când plouă (prima ploaie după un timp mai mare). Se regăseşte nu numai pe străzi, ci oriunde ajung picăturile de apă: sol, vegetaţie, pe maşini, pe clădiri, etc.

Se poate remarca deseori cu uşurinţă pe parbrizul maşinilor. În atmosferă sunt compuşi chimici exotici de tip detergent. Se numesc surfactanți. Cea mai mare parte rezultă din aditivii folisiți în combustibil sau în uleiurile maşinilor (benzină, motorină, ulei ungere, etc). Starea de uzură a maşinilor, numărul lor dar şi alţi factori ce ţin de poluarea cu alţi compuşi, prezenţi în atmosferă în urma arderilor (industrie, spre exemplu), duc la această spumă.

Prezenţa ei reclamă poluare. Este ceea ce respirăm dar nu se vede. Natura ne oferă astfel o oglindă a rezultatului poluării. După ce aerul e spălat, pentru o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp (funcţie de concentraţia surfactanților şi a condițiilor meteo) atmosfera e ceva mai curată. Şi revine, aşteptând noi precipitaţii“, spune Silviu Gurlui.