În conformitate cu prevederile referitoare la unele măsuri pentru exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale la alegerile pentru Președintele României în anul 2019, alegătorii deținuți în baza unui mandat de arestare preventivă sau care se află în executarea unei pedepse privative de libertate, dar cărora nu li s-a interzis exercitarea drepturilor electorale, votează prin intermediul urnei speciale.

În acest sens, în vederea asigurării exercitării în bune condiții a dreptului persoanelor private de libertate de a vota, la nivelul unităților subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor au fost dispuse următoarele măsuri:

– Identificarea persoanelor private de libertate cu drept de vot și informarea acestora cu privire la posibilitatea exercitării dreptului de vot prin intermediul urnei speciale;

– Informarea persoanelor private de libertate cu drept de vot cu privire la necesitatea formulării cererilor privind exercitarea dreptului de vot;

– Depunerea diligenţelor necesare eliberării actelor de identitate persoanelor cu drept de vot care nu posedă sau preschimbării celor al căror termen de valabilitate este expirat;

– Depunerea listelor nominale, împreună cu cererile, la secţia de votare în a cărei rază teritorială se află penitenciarul sau locul de deţinere, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (4) din Decizia Biroului Electoral Central nr. 56/18.10.2019;

– Stabilirea și amenajarea unui spaţiu corespunzător în cadrul unităţii, pentru amplasarea urnelor şi a cabinelor de vot, ţinându-se seama de numărul aproximativ al persoanelor private de libertate participante la alegeri, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (5) din Decizia Biroului Electoral Central nr. 56/18.10.2019.

Ca urmare a centralizării cifrelor din teritoriu, situația statistică estimativă privind numărul persoanelor private de libertate cu drept de vot și a celor care și-au exprimat în scris intenția de a vota la alegerile pentru Președintele României din anul 2019 se prezintă astfel:

– din numărul de persoane private de libertate custodiate, de 20.380, 17.660 au dreptul de a vota, iar, dintre acestea, 15.043 și-au exprimat în scris intenția de a vota la alegerile pentru Președintele României din anul 2019.

În Penitenciarul Iaşi se află în acest moment 682 de deţinuţi.