Primăria comunei Miroslava organizează la data de 31 ianuarie o licitație pentru realizarea unor lucrări în cadrul proiectului „Înființare rețea colectare ape uzate menajere în localitățile Proselnici, Cornești și Dancaș“.

Prevederea bugetară a licitației este de 7,8 milioane lei, fără TVA, aproape 1,7 milioane euro. Conform proiectului, noua rețea va avea o lungime de aproximativ 12 kilometri.

„În prezent, satele sunt alimentate cu apă potabilă din sistemul de distribuție ce aparține operatorului zonal Apavital SA. De asemenea, în satele Miroslava, Balciu și Valea Adâncă există rețele de canalizare a apelor uzate menajere aflate în administrarea operatorului zonal. Prin prezentul proiect se propune extinderea rețelelor de canalizare din comuna Miroslava, prin înființarea rețelelor de canalizare a apelor uzate menajere în satele Proselnici, Coreștiu și Dancaș, și doar parțial Ciurbești, având ca scop crearea condițiilor optime pentru dezvoltarea economico-socială a localităților menționate și sporirea gradului de confort al locuitorilor”, se arată în caietul de sarcini.

Oferta cu prețul cel mai mic va fi declarată câștigătoare.