Serviciul de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Iaşi organizează în această perioadă concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a patru posturi de asistenţi medicali. Pentru ocuparea posturilor, două dintre acestea necesită diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă de studii postliceale, unul necesită pe lângă dovada studiilor ab­solvite şi şase luni vechime în specialitate, iar celălalt necesită doar diplomă de licenţă în specialitate, fiind valabil pentru debutanţi.

Data limită pentru depunerea dosarelor este 18 iunie.

Dosarul trebuie să conţină o cerere de înscriere adresată instituţiei care organizează concursul, copia actului de identitate, copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi alte actor acte care atestă efectuarea unor specializări, carnetul de muncă sau ade­verinţă care să ateste vechimea în muncă, cazierul judiciar, adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate şi care trebuie eliberată cu cel mult şase luni anterior concursului, dar şi un CV.

Articolul precedentPiețele agroalimentare din Iași se închid. Vezi de ce
Articolul următorCercetat penal, din cauza alcoolului