La 30 iunie 2020 este scadența primului termen de plată pentru principalele impozite și taxe locale (impozit pe clădiri, impozit pe teren și impozit asupra mijloacelor de transport etc.).

Contribuabilii persoane fizice și persoane juridice care fac plata impozitelor până la data menționată inclusiv beneficiază de o bonificație de 5%, dacă achită impozitul pe întregul an 2020.

Neplata până la scadență a impozitelor și taxelor locale atrage după sine majorări de întârziere de 1% pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

„Persoanele fizice și persoanele juridice care figurează în evidența fiscală cu clădiri nerezidențiale nereevaluate în ultimii 5 ani, respectiv 3 ani anteriori anului fiscal de referință au obligația să depună declarațiile fiscale și rapoartele de evaluare până la 30 iunie 2020 inclusiv. Neconformarea la această obligație silește organul fiscal să procedeze la determinarea impozitului pe clădiri prin aplicarea unei cote de 2% asupra valorii impozabile, calculate conform legii pentru persoanele fizice, și a unei cote de 5% asupra valorii impozabile stabilită în raportul de evaluare, pentru persoanele juridice.

În cazul conformării la obligația de depunere a declarațiilor fiscale însoțite de rapoartele de evaluare, impozitul pe clădiri se determină prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii impozabile stabilită în raportul de evaluare, în cazul persoanelor fizice, și a unei cote de 0,95% aplicată asupra valorii impozabile stabilită în raportul de evaluare, în cazul persoanelor juridice”,spun reprezentanții Primăriei Iași.

Plata se poate face la ghișee în numerar sau cu cardul, atât la sediul Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 11, cât și la centrele de cartier ale Primăriei Municipiului Iași din:

– cartierul Alexandru cel Bun, str. Tabacului, nr. 1, tel. 0232.253.160;

– cartierul Păcurari, Șos. Păcurari, nr. 34, tel. 0232.276.787;

– cartier Nicolina, str. Petre Țuțea, nr. 2, tel. 0232.227.517;

– cartierul Frumoasa, bd. Poitiers, nr. 20 – 22, tel. 0232.223.031;

– cartierul Tătărași, str. Vasile Lupu, nr. 82, tel. 0232.277.310;

– ghișeul din clădirea situată în sos. Națională, nr. 43, tel. 0232.264.246.