La Centrul de Excelenţă Iaşi, în anul şcolar 2019-2020, se vor organiza activităţi de pregătire a elevilor din clasele a III-a şi a IV-a, la matematică. Se vor constitui câte două grupe la fiecare nivel, formate din câte 25 de elevi.

Testarea pentru admiterea la Centrul de Excelenţă va avea loc sâmbătă, 21.09.2019, ora 9:00, la Colegiul Naţional „Costache Negruzzi”, Iaşi. Proba scrisă va avea durata de 90 de minute.

Intrarea elevilor în săli va fi permisă până la ora 8:30. Elevii se vor legitima cu carnetul de elev cu poză, vizat pentru anul şcolar curent.

Înscrierea elevilor se va face la secretariatul Colegiului Naţional „Costache Negruzzi” Iaşi, în perioada 12.09.2019-19.09.2019, între orele 13:00-15:00.

Fişa de înscriere poate fi solicitată la secretariatul şcolii de provenienţă sau la secretariatul Colegiului Naţional „Costache Negruzzi”, Iaşi.