Primăria Iași a decis să crească prețurile pentru spațiile pe care le închiriază, începând cu anul 2021. Taxa de închiriere poate însă crește și mai mult după participarea la licitație. Taxa a fost împărțită pe trei mari grupe și diferă pe trei zone din municipiul Iași.

În grupa 1 sunt cuprinse spațiile cu destinație de alimentație publică (restaurante, baruri, catering, fast-food etc.), dar și instituțiile financiare (bănci). În această categorie intră și agențiile de turism, casele de pariuri, jocurile de noroc, dar și casele de amanet și schimb valutar. În această categorie mai intră și instituțiile imobiliare, birourile de notariat și avocatură, frizeriile, poșta sau școlile de șoferi. Grupa 1 de spații vizează și serviciile, și asistența medicală.

A doua categorie vizată de Primăria Iași pentru majorarea taxei de închiriere a spațiilor îi cuprinde pe cei care desfășoară comerț cu amănuntul al produselor alimentare, afacerile de legume-fructe, carne, pește, lapte, pâine etc, comerț cu amănuntul al produselor nealimentare.

De asemenea, sunt vizați cei ce au afaceri cu obiecte de îmbrăcăminte, încălțăminte, electrice și electronice, papetărie, cărți, produse de curățenie etc.), ateliere întreținere și reparații, dar și cabinetele de tehnică medicală și agenții economici cu spații pentru producție, prelucrare și fabricare.

În a treia grupă de instituții sau organizații care pot închiria spații publice în urma licitațiilor intră casele de cultură, editurile și mass-media, instituțiile de învățământ din sistemul public de stat și particular și instituții de cercetare, asociațiile de proprietari, asociațiile cultural-artistice, cluburile sportive, atelierele de pictură și sculptură.

Mai pot închiria spații și fundații și asociații apolitice care nu practică activități cu scop comercial sau lucrative, sediile de uniuni, asociații sau alte organizații sindicale, căminele de copii sau de bătrâni și cei care vor să deschidă muzee, biblioteci sau săli de expoziție.

Orașul, împărțit în trei zone

Primăria Iași a împărțit orașul în trei zone diferite pentru a putea aplica această taxă de închiriere a spațiilor comerciale.

Zona 1 cuprinde partea centrală a municipiului Iași delimitată de mai multe artere. Zona cuprinde B-dul Independenței, str. Rece, str. M. Eminescu, str. Sărăriei, str. Bașotă, B-dul Tudor Vladimirescu, str. Primăverii, B-dul N. Iorga. Zona 1 mai cuprinde și Podul de Piatră, str. Silvestru, str. Străpungere Silvestru, str. O. Băncilă. În această categorie intră și str. Păcurari, str. Școalei, str. T.Cozma, str. Lascar Catargi, str. General Berthelot, dar și B-dul Independenței. Taxa de închieriere a spațiilor comerciale respective pentru zona 1 se va majora de la 21 lei pe metru pătrat la 22 lei pe metru pătrat. Taxa se aplică comecrianților aflați în grupa stabilită de primărie. Pentru cei din grupa 2 taxa se mărește de la 13 lei la 14 lei. Pentru cei aflați în grupa 3 a categoriei vizate taxa rămâne la nivelul celei din 2020, respectiv de 1 lei pe metru pătrat. Majorarea se aplică cu un procent de 3,8 la sută conform Legii 227/2015, raportat la rata inflației.

Zona II cuprinde străzile aflate de la limita zonei I până la periferia municipiului Iași. Comercianții cuprinși în grupa 1 stabilită de Primăria Iași vor plăti o taxă de închiriere plecând de la 19 lei în anul 2021, față de 18 lei în prezent. Pentru cei aflați în grupa 2 taxa rămâne la un preț de 9 lei pe metru pătrat. Pentru instituțiile din grupa 3, taxa de închiriere a spațiilor publice pleacă de la 1 leu pe metru pătrat.

Zona III cuprinde localitățile Dancu, Tomești, Valea Lupului și Lunca Cetățuii. În acest caz, taxa de închiriere a spațiilor publice va rămâne neschimbată pentru fiecare din cele 3 grupe de agenți economici sau instituții. Pentru prima grupă, cea a localurilor sau agențiilor de turism, taxa pleacă de la 8 lei pe metru pătrat. Pentru cele din grupa a 2-a, taxa de închiriere pleacă de 6 lei pe metru pătrat. Pentru a treia categorie, taxa se menține la 1 leu pe metru pătrat.