Guvernul României a aprobat miercuri, 22 februarie 2023, Memorandumul privind încadrarea schemei de ajutor de minimis privind susținerea activității operatorilor economici care activează în stațiunile balneare și balneoclimatice – „Programul național pentru stimularea creării, dezvoltării și promovării brandurilor sectoriale” în politicile economico-bugetare și financiare ale statului român.

Obiectivul schemei de minimis îl constituie stimularea operatorilor economici din stațiunile balneare și balneoclimatice pentru a realiza investiții în infrastructura turistică, balneară, culturală, sportivă și de agrement, în vederea diversificării ofertei și creșterii calității serviciilor turistice și conexe din aceste destinații, precum și pentru acoperirea cheltuielilor aferente formării profesionale a personalului angajat în domeniul HoReCa.

Sprijinul financiar, de la bugetul de stat, va fi acordat sub forma unei alocări financiare nerambursabile, reprezentând maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, exclusiv TVA, aferente proiectului, în limita unui plafon de 200.000 euro.

În cadrul programului vor fi finanțate următoarele tipuri activități eligibile:

  • extinderea și reabilitarea de structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică, alimentație publică și tratament balnear, inclusiv a rețelelor de captare și transport a factorilor naturali de cură;
  • construcția, extinderea și reabilitarea obiectivelor culturale, sportive și de agrement din stațiunile balneare;
  • achiziția de echipamente, mobilier și aparatură medicală specifice tratamentelor balneare;
  • formarea profesională a personalului angajat în domeniul HoReCa.

Valoarea totală a ajutoarelor care pot fi acordate în cadrul schemei de ajutor de minimis pentru anul în curs este de 15.000.000 lei. Dat fiind caracterul multianual al programului sumele estimate pentru perioada 2024-2026 sunt următoarele:

  • anul 2024 – 15.750.000 lei;
  • anul 2025 – 16.538.000 lei; 
  • anul 2026 – 17.643.000 lei. 

Se estimează un număr mediu anual de 15 întreprinderi beneficiare.

Procedura de implementare a schemei urmează să fie aprobată prin Ordin al ministrului Antreprenoriatului și Turismului.

Articolul precedentMicrosoft Outlook, inundat de spam din cauza unei probleme a filtrelor de e-mailuri
Articolul următorA fost publicat GHIDUL privind listarea la bursă a întreprinderilor