Consiliul Judeţean va derula procedurile pentru achiziţia produselor şi derularea măsurilor educative aferente „Programului pentru şcoli” pentru un număr de şapte unităţi administrativ-teritoriale, care au refuzat să îşi asume responsabilitatea derulării acestor proceduri. Comunele care nu și-au asumat procedurile sunt sunt Ion Neculce, Mădârjac, Răducăneni, Ruginoasa, Schitu Duca, Sineşti şi Paşcani.

Pentru restul UAT-urilor, au fost repartizate sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în vederea finanțării ”Programului pentru Școli al României” în perioada ianuarie- iunie 2019.

Au fost aprobate cheltuielile de funcționare pentru centrele de zi de la Ciurea, Cotnari, Fântânele, Heleșteni, Ion Neculce, Miroslava, Mogoșești-Iași, Ruginoasa, Scobinți, Tomești, și au fost repartizate totodată, pentru fiecare unitate administrativ teritorială, sumele corespunzătoare cotei de 7,5% din impozitul pe venit, estimate a se încasa la bugetul de stat în acest an, reprezentând un fond la dispoziția CJ.