Este ședință de Guvern, miercuri, la ora 14.00, la Palatul Victoria. Miniștrii vor avea de aprobat o serie de proiecte importante în această perioadă, printre care și completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006.

 

Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 15 februarie 2023: 

 1. PROIECTE DE LEGI
 2. PROIECT DE LEGE pentru completarea Legii nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale
 3. PROIECT DE LEGE pentru completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006
 4. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului cuprinzător privind transportul aerian dintre statele membre ale Asociației Naţiunilor din Asia de Sud-Est şi Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, semnat la Bali – Indonezia, la data de 17.10.2022

 

 1. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ
 2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 20/2014 privind stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN
 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României la bugetul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE),destinată înființării Biroului Ucraina
 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.22/2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, a Hotărârii Guvernului nr. 25/2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sportului, precum şi a art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 197/2022 privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru familie şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Familie şi Tineret a Municipiului Bucureşti
 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Reabilitarea liniei de cale ferată Dărmăneşti – Vicşani – Frontieră”, lucrare de utilitate publică de interes naţional
 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul celei de a doua sesiuni a Comisiei hidrotehnice interguvernamentale, semnat la Chişinău, la 3 noiembrie 2022, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor Prutului şi Dunării, semnat la Chişinău, la 28 iunie 2010
 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea amplasamentului şi declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional “Perdele forestiere de protecţie a drumului naţional DN 21,judeţul Ialomiţa, poziţiile km: 92 + 050 – 92 + 933; 93 + 350 – 93 + 700; 94 + 000 – 94 + 228, de pe raza localităţii Slobozia, judeţul Ialomiţa”
 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Administraţia Naţională “Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor)
 8. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea, cu titlu gratuit, a unor drumuri forestiere, precum şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al municipiului Suceava, judeţul Suceava
 9. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.

585/2016

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Institutului Clinic Fundeni, precum şi trecerea unei părţi a acestora din administrarea Institutului Clinic Fundeni în administrarea Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare “Prof. dr. C.C. Iliescu”, unităţi sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii
 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului şi transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor lndisponibilizate
 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”
 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare parțială a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022
 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, precum şi transmiterea acestor imobile din administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în administrarea unor oficii de cadastru şi publicitate imobiliară
 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declararea proiectului de investiţii “Conductă de transport gaze naturale pentru alimentarea CET Mintia” ca proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale
 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil înscris în Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 8. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1.391/2006
 9. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind închirierea unei părţi din imobilul 705 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
 10. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Sibiu din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării
 11. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Unitatea Specială de Aviaţie Cluj-Napoca
 12. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberări/numiri de prefecți și/sau subprefecți

 

 1. ANALIZE
 2. ANALIZA referitoare la PROIECTUL de HOTĂRÂRE DE ORDONANŢA DE URGENŢĂ privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuții de asigurări sociale de sănătate

 

 1. MEMORANDUMURI
 2. MEMORANDUM cu tema: Calendarul estimativ al lansărilor de apeluri de proiecte planificate pentru anul 2023 pentru programele finanţate în cadrul politicii de coeziune în perioada de programare 2021-2027 şi pentru Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă
 3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea prelungirii perioadei de implementare pentru o serie de proiecte finanţate prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM 2014-2020)
 4. MEMORANDUM cu tema: Propunerile de desemnare a noilor membri în cadrul Comitetului de investiţii prevăzut în Contractul de finanţare dintre Guvernul României reprezentat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Fondul European de Investiţii privind Fondul de fonduri de capital de risc pentru redresare din cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, semnat la Luxemburg ta 29 decembrie 2021 şi la Bucureşti la 30 decembrie 2021, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2022, respectiv în cadrul Comitetului de investiţii prevăzut în Contractul de finanţare dintre Guvernul României, reprezentat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, şi Banca Europeană de Investiţii privind Fondul de Fonduri pentru digitalizare, acţiune climatică şi alte domenii de interes, finanţat din cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, semnat la Bucureşti la 31 martie 2022, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2022
 5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea majorării numărului de persoane din cadrul Ministerului Culturii care se deplasează la târgurile internaţionale de carte, în anul 2023, conform, art. IV alin. (4) din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative
Articolul precedentCât de mult suferi din dragoste, în funcție de zodie. Horoscopul cuplurilor toxice
Articolul următorVouchere de 1.500 de lei pentru studenți! Marcel Boloș anunță subvenționarea chiriei pentru tinerii vulnerabili