De la începutul anului, Salubris SA practică tarife distincte pentru gestionarea deșeurilor, dar emite și sancțiuni în cazul în care beneficiarul serviciului nu separă în mod corespunzător deșeurile.

Pe 20 decembrie 2018, în cadrul ședinţei Consiliului Local al Municipiului Iași a fost aprobată tarifarea diferenţiată a serviciului de salubritate în cazul clienţilor care colectează separat deşeurile reciclabile faţă de clienţii care colectează toate deşeurile în amestec.

Pot beneficia de tariful scăzut la serviciile de salubritate cei care au în dotare recipienți (proprii sau furnizați de operatorul de salubritate) pentru depozitarea deșeurilor municipale (pe care le predau operatorului de salubritate) și care asigură precolectarea separată a deșeurilor pe doua fluxuri: deșeuri reciclabile şi altele decât cele reciclabile.

În acest sens, beneficiarii trebuie să completeze şi să transmită la Salubris SA acordul pe care îl vor primi atașat la factura de salubritate aferentă lunii ianuarie 2019. Acordul este disponibil la sediul şi pe pagina web a societății. Angajaţii Salubris vor verifica compoziţia deşeurilor colectate separat de clienţi și vor aplica pe pubele marcajul „Conform” sau „Neconform”. Beneficiarii ale căror pubele vor fi marcate numai cu inscripția „Conform” și au completat acordul vor beneficia automat de tariful redus pentru luna respectivă. Clienţii care nu vor completa şi transmite acest acord vor achita tariful aferent colectării în amestec a deşeurilor.

Clienți care prin contract depozitează deşeurile la punctele gospodăreşti trebuie să colecteze separat deşeurile reciclabile şi să le depoziteze la punctele gospodăreşti arondate (care vor fi verificate) sau să le predea la Centrul Municipal de Colectare Iaşi (CMCI) din stradela Grădinari nr. 26.

Pot beneficia de tariful scăzut la serviciile de salubritate cetățenii care predau spre valorificare la CMCI o cantitate de cel putin 6 kg / persoană / lună de deşeuri reciclabile (de hârtie, metal, plastic şi / sau sticlă) şi persoanele juridice care predau spre valorificare o cantitate de cel puţin 44,5 kg de deşeuri reciclabile (hârtie, metal, plastic şi / sau sticlă), pentru fiecare metru cub de deșeu municipal similar, confirmat sau contractat. Aceștia vor fi înregistrați în baza internă de date și vor beneficia automat de tariful redus pentru luna respectivă. Persoanele care beneficiază de servicii de salubritate în baza contractului încheiat cu asociația de proprietari din care fac parte trebuie să comunice numele și codul fiscal al asociației și prin intermediul acesteia vor beneficia de tariful redus.

Articolul precedentA crescut numărul de salariați în Iași
Articolul următorPoli Iași a pierdut primul amical al iernii