În condițiile în care anul școlar încheiat în această vară a fost marcat de multe certuri în Consiliul Județean pe seama Programului „Cornul și laptele“, mulți elevi din școlile din județ neprimind gustarea din recreaţia mare, astăzi consilierii sunt chemați să se pronunțe asupra acestui proiect pentru noul an școlar.

Astfel, consilierii județeni trebuie să decidă dacă vor fi preluate procedurile de licitaţie pentru 92 de comune şi oraşe din judeţ, care nu şi-au asumat responsabilitatea derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţionarea produselor aferente Programului pentru Şcoli.

Doar şase unităţi administrativ teritoriale,comunele Ciorteşti, Lespezi, Stolniceni-Prăjescu, Tătăruşi, Valea Seacă şi municipiul Iaşi, au decis să se ocupe de acest proiect.