Facultatea de Textile-Pielărie şi Management Industrial de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi (TUIASI) şi-a schimbat denumirea în Facultatea de Design Industrial şi Managementul Afacerilor.

Solicitarea a fost înaintată de către conducerea TUIASI Ministerului Educaţiei Naţionale, organismul care a operat modificările legislative.„În cadrul Facultăţii de Textile-Pielărie şi Management Industrial s-a dezvoltat, de peste 60 de ani, un colectiv dedicat managementului şi administrării afacerilor. Astăzi, colegii noştri reprezintă un pol al educaţiei în managementul afacerilor, iar printre absolvenţii programelor universitare se numără leaderi sau acţionari ai marilor companii, reprezentanţi de marcă în diferitele sectoare economice din ţarăşi străinătate. În acest context, adăugarea explicită a acestor preocupări în denumirea facultăţii a devenit o cerinţă tot mai accentuată exprimată mai ales de absolvenţi. În plus, termenul de «textile» ascunde acum mult mai multe valenţe decât în trecut, facultatea dezvoltând direcţii de studiu didactic şi cercetare orientate spre design vestimentar, confecţii, echipamente, îmbrăcăminte smart etc. De aceea, consider atât inspirată, cât şi bine motivată noua denumire”, a declarat Dan Caşcaval, rectorul TUIASI.

Modificarea numelui este răspuns la faptul că cerinţele de pe piaţă au devenit altele, iar facultatea s-a adaptat la evoluţia tehnologică, explică decanul facultăţii, Mariana Ursache.

„Am ţinut cont şi de necesitatea de a asigura o mai bună corelare a denumirii facultăţii cu situaţia şi tendinţele naţionale şi internaţionale, cu programele de studii pentru domeniile specifice şi sectoarele industriale cărora se adresează. Propunerea de schimbare a denumirii facultăţii este rezultatul unei succesiuni de activităţi, începând cu o serie de consultări cu firme relevante din domeniu în cadrul unor întâlniri organizate de facultate sau de către organizaţii partenere, discuţii individuale cu reprezentanţi din firme, consultarea de studii şi rapoarte privind evoluţia pieţei muncii”, a precizat Mariana Ursache.

Articolul precedentȘcoală de vară pentru psihiatri, la Iași
Articolul următorFlorin Piersic, la Iaşi: „Bucuraţi-vă că mai pot să vă povestesc despre mine“