Pentru sesiunea de admitere din iulie 2019, Universitatea „Al. I. Cuza” (UAIC) Iași scoate la concurs 3.500 de locuri la buget pentru studiile de licență și 2.100 de locuri fără taxă pentru studiile universitare de master. De asemenea, sunt disponibile și 4.923 de locuri cu taxă, 3.317 pentru studii de licență și 1.606 pentru studii de master.

Candidații se vor putea înscrie în perioada 15-20 iulie, iar rezultatele se vor afișa în perioada 21-23 iulie. Locurile care nu se vor ocupa în sesiunea de admitere din iulie vor fi scoase la concurs în perioada 9-11 septembrie. În premieră, candidații la admiterea UAIC 2019 au la dispoziție o sesiune de preînscriere, exclusiv online, în perioada 11 martie – 14 iulie.

Oferta celor 15 facultăți ale UAIC cuprinde 79 de specializări la studii de licență și 117 pentru studii de master. La majoritatea facultăților, admiterea la licență se va face pe baza mediei examenului de bacalaureat și a notelor obținute la diverse probe în cadrul acestui examen. Printre facultățile care vor avea o probă suplimentară la admiterea la licență, pe lângă dosar, se numără Facultatea de Drept, unde nota testului la Limba Română va reprezenta 50% din media de admitere, Facultatea de Educație Fizică și Sport, specializarea Educație Fizică și Sportivă, unde proba sportivă la alegere va avea o pondere de 60%, iar la specializarea Kinetoterapie și motricitate specială, candidații vor susține o teză scrisă la Biologie, clasa a XI-a.

Și la Facultatea de Informatică, 50% din media de admitere o va reprezenta nota de la testul scris la Matematică sau Informatică.

La Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, la specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar, va exista o probă eliminatorie de aptitudini muzicale și dicție, la fel ca la Facultatea de Teologie Ortodoxă, unde la specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală, candidații vor susține aceeași probă vocațională de dicție și aptitudini muzicale, iar 50% din nota va fi rezultatul de la proba scrisă la Învățătura de credință ortodoxă. Și la Facultatea de Teologie Romano-Catolică, la specializarea Teologie Pastorală, 40% din media de admitere o va reprezenta nota de la proba orală la Teologie Dogmatică.

Admiterea la programele de master se va face pe baza mediei examenului de licență și a notei obținute la proba orală – interviu sau în urma analizei CV-ului și a scrisorii de intenție.

Oferta de admitere pentru 2019 cuprinde 20 de specializări și programe în limbi străine (engleză sau franceză): cinci la licență și 15 pentru master. Pentru aceste programe, candidații vor susține și un test de competență lingvistică.

Începând cu data de 11 martie 2019, candidații care doresc să participe la concursul de admitere la programele de studii de licență sau masterat organizate de UAIC au posibilitatea de a opta pentru completarea on-line a fișei de preînscriere și a dosarului de concurs.

Articolul precedentPolitehnica Iași, aproape de o victorie mare la Cluj, cu CFR
Articolul următorÎn Iași, s-a intrat la liceu și cu media 2.33