Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) organizează o licitație pentru achiziționarea unor servicii de fotocopiere.

Procedura programată pe data de 26 noiembrie are o prevedere bugetară de 635.000 lei, fără TVA, adică aproape 140.000 euro. Contractul-cadru se va desfășura pe o perioadă de doi ani.

Serviciile vor fi asigurate în 23 de puncte ce aparțin DGRFP, în toată regiunea Moldovei. Pe perioda amintită se vor face, printre altele, maximum 10,5 milioane de fotocopii etc.

„Necesitatea asigurării serviciilor de fotocopiere a documentelor proprii ale Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași din cadrul structurilor subordonate impune contractarea de servicii specifice printr-o procedură publică de achiziție. Având în vedere că prin achiziția serviciilor de fotocopiere sunt reduse cheltuielile globale suplimentare aferente întreținerii echipamentelor precum și cele de achiziție de noi echipamente și consumabile pentru procesarea documentelor către contribuabilii din întreaga regiune a actelor administrativ-fiscale (somații de plată, notificări pentru nedepunerea declarațiilor fiscale, decizii de calcul accesorii și înștiințări de stingere a creanțelor) emise în procedura de administrare a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat, cu influența pozitivă în creșterea volumului încasărilor bugetare, DGRFP Iași are obligația de a asigura continuitatea activității de colectare a sumelor datorate bugetului de stat consolidat, astfel încât se impune achiziția serviciilor de fotocopiere”, se arată în caietul de sarcini.

Articolul precedentConcursul Național de Interpretare „Eduard Caudella”
Articolul următorCursă charter din Iași către Hurghada