Universitatea „Al.I. Cuza” are în desfăşurare concursurile pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare, sesiunea mai – iulie 2019. Pentru această sesiune au fost scoase la concurs 32 de posturi didactice pe perioadă nedeterminată: șapte posturi pentru profesor, 11 pentru conferenţiar, 10 pentru lector/şef lucrări şi 4 pentru asistent universitar. 

De asemenea, au fost scoase la concurs şi opt posturi de asistent universitar, perioadă determinată. În domeniul cercetării au fost scoase la concurs 11 posturi de cercetare: un post CS II şi cinci posturi CSIII, perioadă nedeterminată, respectiv un post de cercetător ştiinţific şi patru de asistent de cercetare ştiinţifică pentru perioadă determinată.

Rezultatele finale ale acestei sesiuni de concurs vor fi validate în şedinţa Senatului UAIC din data de 18 iulie 2019. Conform reprezentanţilor UAIC, universitatea avea 729 de cadre didactice pe post la nivelul lunii octombrie a anului 2018, dintre care cei mai mulţi erau lectori / şefi de lucrări – 272, iar profesori – 159.

Totodată, există 800 de posturi vacante în organigrama UAIC, 147 de profesor, 156 de conferenţiar, 292 lector/şef lucrări şi 205 posturi de asistent.