Contractul de achiziție publică de servicii de proiectare, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea și modernizarea imobilelor cu numerele cadastrale 161496 și 161497 situate în Iași, str. Cuza Vodă, nr. 29, în care își desfășoară activitatea Filarmonica Moldova Iași”, a fost semnat de Consiliul Județean Iași și firma SC Mihul SRL, câștigătoarea licitației. 

Conform contractului, prestatorul va realiza expertiza tehnică, studiul topografic, studiul geotehnic studiul componentelor artistice, studiul istoric al clădirii, studiul de acustică. Tot în sarcina sa intră documentațiile suport necesare obținerii avizelor solicitate prin certificatul de urbanism și documentația de avizare a lucrărilor de intervenții. Durata prestării serviciilor de proiectare, conform contractului, este de 4 luni.

Consiliul județean Iași a planificat finalizarea proiectului care prevede reabilitarea celor două imobile până cel mai târziu, la sfârșitul anului 2022.

Valoarea contractului de prestări servicii, parafat astăzi, este de 148 000 lei, în timp ce valoarea estimată a întregului proiect de reabilitare și modernizare a Filarmonicii depășește șase milioane de euro.

Publicul își dorește redeschiderea Filarmonicii. Eforturile de refacere a imobilelor au început încă din 1990. Până acum, nu am găsit deschiderea și înțelegerea necesare unei investiții de asemenea amploare. Poate au existat alte opțiuni față de cetățenii Iașului, față de binele cultural și poate nu e de trecut cu vederea că, ne-am fi dorit să fim noi Capitala Culturală a Europei în 2021. Cred că, lipsa acestei investiții a cântărit mult în defavoarea noastră. Mi-aș dori, ca la sfârșitul lunii mai, în 2020, să putem deschide sala de spectacol”, a afirmat directorul Filarmonicii de Stat Moldova, Bujor Prelipcean.

Filarmonica este una dintre instituțiile reprezentative din subordinea Consiliului Județean Iași, o instituție cu activitate artistică permanentă, ce a avut concertul inaugural la 9 octombrie 1942 sub bagheta muzicianului George Enescu.

Din anul 1957 activitatea Filarmonicii Iași se desfășoară în extensia vechii case Balș din strada Cuza Vodă nr. 29.