Demersurile municipalității de îmbunătățire a infrastructurii sportive din unitățile școlare continuă prin modernizarea a încă 21 de terenuri de sport.

În ședința extraordinară programată joi, 22 aprilie, consilierii locali vor analiza și vota și un proiect de hotărâre care vizează aprobarea documentației tehnico – economice, documentației tehnice pentru obținerea autorizației de construcție, proiectului pentru organizarea execuției, documentației de avizare a lucrărilor de investiții și devizelor generale pentru amenajarea a 21 de terenuri de sport aferente unităților de învățământ preuniversitar din Iași.
Conform documentației care stă la baza acestui proiect, valoarea totală a investiției este de 12.822.068,18 fără TVA (15.236.898,53 lei cu TVA).
Practic, se vor aproba devizele generale aferente modernizării terenurilor de sport situate în incinta următoarelor unități de învățământ: Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi”, Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu”, Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Colegiul Tehnic de Electronică și Telecomunicaţii „Gheorghe Mârzescu”, Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări, Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu”, Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” (Corp A și Corp , Liceul Teoretic „Miron Costin”, Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil”, Școala Gimnazială „Carmen Sylva”, Școala Gimnazială „George Călinescu”, Școala Gimnazială „Ion Ghica”, Școala Gimnazială „Ion Neculce”, Școala Gimnazială „Ion Simionescu”, Școala Gimnazială „Ionel Teodoreanu”, Școala Gimnazială „Otilia Cazimir”, Școala Gimnazială „Vasile Conta”, Școala Gimnazială „Veronica Micle”, Școala Gimnazială „Ion Creangă” (Corp B – Școala Primară „Petru Poni”) și Școala Primară „Gheorghe Asachi”.
Durata estimată a realizării acestor obiective de investiții este de patru luni.

În 2020 municipalitatea a susținut un program de realizare de terenuri de sport în incinta a 17 unităţi de învăţământ preuniversitar: Colegiul Național, Colegiul Național „Costache Negruzzi”, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Colegiul Național „Octav Băncilă”, Colegiul National „Garabet Ibrăileanu”, Colegiul Tehnic „I. C. Ştefănescu”, Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”, Liceul Tehnologic „Petru Poni”, Liceul Economic de Turism, Şcoala Gimnazială „Ştefan Bârsănescu”, Şcoala Gimnazială „Titu Maiorescu”, Şcoala Gimnazială „Alexandru cel Bun”, Şcoala Gimnazială „Gh. I. Brătianu”, Şcoala Generală „Alecu Russo”, Şcoala Gimnazială „Elena Cuza”, Şcoala Gimnazială „Bogdan Petriceicu Haşdeu” și Şcoala Gimnazială „Bogdan Petriceicu Haşdeu” – Corp D. În 2018 a avut loc amenajarea terenurilor de sport de la Colegiul „Mihai Eminescu”, Liceul „Dimitrie Cantemir”, Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”.

Sursa: Realitatea de Iasi