În paralel cu lucrările finanțate cu fonduri europene de reabilitare și valorificare a potențialului turistic și cultural al Mănăstirii Frumoasa, Primăria Municipiului Iași va pune în valoare monumentul și prin iluminat arhitectural. În acest sens, pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local de vineri, 26 februarie, va figura un proiect de hotărâre de aprobare a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției. Suma propusă spre alocare este de 1.183.233 lei, cu TVA, durata estimată de realizare a lucrărilor fiind de 3 luni.

Primarul Mihai Chirica a explicat într-o conferință de presă că proiectul include realizarea unui climat luminos confortabil, cu un consum minim de energie, cu utilizarea de corpuri de iluminat performante și fiabile. Toate proiectoarele vor fi amplasate de jur împrejurul clădirilor, sub „căciula” zidului de incintă, iar pentru turlele bisericii și a turnului clopotniță sunt prevăzute proiectoare amplasate pe stâlpi metalici supli (12), cu înălțime de 1 metru, integrați în spațiile cu vegetație. Datorită duratei de viață mari (peste 15 ani), precum și a consumului redus comparativ cu aparatele convenționale (reducere a consumului cu peste 50%), întregul sistem de iluminat se realizează numai cu aparate de tip LED. Consumul întregului sistem de iluminat arhitectural nu va depăși 16 kWh. Proiectul va fi realizat în două etape, mai întâi fiind abordat iluminatul arhitectural în interiorul incintei, apoi cel din exteriorul acesteia.
Proiectul „Reabilitarea și valorificarea potențialului turistic și cultural al Ansamblului Mănăstirii Frumoasa din Municipiul Iași” este finanțat prin Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiție 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural din cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020. Valoarea totală a lucrărilor este de 21.001.296,30 lei, din care 20.529.907,49 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă. Proiectul a început pe 23 septembrie 2017 și este programat să se finalizeze pe 22 august 2021. Semnarea contractului de finanţare europeană a avut loc pe 23 septembrie 2017, iar semnarea contractului de lucrări pe 8 mai 2018.
Rezultatele proiectului:
– 3.296,42 mp suprafaţă (aria desfășurată) a obiectivelor de patrimoniu restaurate;
– 2.412,56 mp spaţii verzi amenajate;
– 1.325,33 mp suprafaţa trotuare, alei pietonale și scări exterioare în zona de circulaţie pietonală;
– 766,71 mp suprafață alei carosabile inclusiv parcajele în incintă;
– 5 locuri parcare în interiorul incintei;
– 12 elemente de mobilier urban (8 stâlpi decorativi iluminat exterior, 4 coșuri deșeuri cu colectare selectivă).
– 55 echipamente achiziţionate pentru protecţia obiectivului de patrimoniu:
• 4 pachete echipamente de protecţie împotriva incendiilor (pichete PSI);
• 37 echipamente de protecţie în caz de incendiu (stingătoare);
• 4 sisteme detecţie și semnalizare incendiu;
• 3 sisteme de detecţie și semnalizare efracţie;
• 3 sisteme de supraveghere video;
• 3 sisteme de sonorizare;
• 1 grup electrogen.
– 9 spaţii / echipamente amenajate pentru persoanele cu dizabilităţi sau mobilitate redusă:
• 2 grupuri sanitare special adaptate pentru persoane cu dizabilităţi, la Palatul de pe ziduri respectiv Palatul pentru femei;
• 2 rampe de acces pentru persoane cu dizabilităţi, la Biserică, respectiv Palatul de pe ziduri;
• 2 echipamente urcare coborâre scări persoane cu dizabilităţi;
• 1 loc de parcare pentru persoane cu dizabilităţi la Palatul de pe ziduri, respectiv Palatul pentru femei;
• 1 sistem de informare pentru nevăzători (plăcuţe Braille);
• 1 loc de staţionare și participare la Sfânta Liturghie pentru persoanele cu dizabilităţi locomotorii în interiorul Bisericii, în zona dintre pronaos și naos.

Mănăstirea a fost construită în anul 1587, fiind refăcută în 1726-1733, şi cuprinde cinci corpuri de clădiri: Biserica Sfinţii Voievozi (1836-1839), Palatul de pe ziduri (1726 – 1733), ruinele Palatului pentru femei (sec. al XVIII-lea), Turnul clopotniţă (1819-1833) şi zidul de incintă (1726 – 1733). Suprafaţa totală a mănăstirii este de 14.906 metri pătraţi.

Sursa: Realitatea de Iasi