Un consilier local a dat în judecată Agenția Națională de Integritate (ANI), după ce inspectorii au anunțat recent că au constatat starea de incompatibilitate și conflict de interese de natură administrativă în cazul a trei aleși locali.

Astfel, Ionela Ursache le cere judecătorilor din cadrul Curții de Apel Iași să dispună anularea raportului de evaluare întocmit de ANI pe numele ei. 

Recent, reprezentanții ANI au acuzat-o pe Ionela Ursache, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Oțeleni, din județul Iași, de conflict de interese administrativ.

În calitate de consilier local, aceasta a participat la deliberarea și adoptarea unei Hotărâri a Consiliului Local de pe data de 28 mai 2017 privind aprobarea colaborării între Consiliul Local și Centrul Diecezan Caritas Iași, în vederea încheierii unui contract de furnizare a serviciilor social-medicale. De asemenea, ulterior adoptării hotărârii, persoana evaluată a încheiat pe data de 4 iulie 2017 un contract individual de muncă cu Centrul Diecezan Caritas Iași. Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile legale”, au declarat  inspectorii de integritate. 

Cei de la ANI au mai afirmat faptul că persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.

Persoanele evaluate au depus la dosare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare”, au afirmat cei de la ANI.

Potrivit inspectorilor, Ionel Ursache ar fi încălcat prevederile articolului 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative”.

De asemenea, ANI a mai menționat că aceasta ar fi încălcat prevederile articolului 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia „nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local (…)”