Municipalitatea ieșeană continuă programul de modernizare a rețelei de iluminat public. În cadrul unei conferințe de presă, primarul Mihai Chirica a anunțat că a semnat ordinul de începere a serviciilor de elaborare a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI), expertizei tehnice, auditului luminotehnic și cererii de finanțare pentru proiectul „Modernizarea, extinderea și digitalizarea rețelei de iluminat public în Municipiul Iași”. Serviciile vor fi prestate în cel mult două luni de SC Tehno Consulting Solutions SRL (Pantelimon, județul Ilfov), pentru o sumă de 178.150,94 lei

„Proiectul a fost trimis pentru a fi finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Pilonul II: Servicii publice, dezvoltare urbană, valorificare patrimoniu – Capitolul II.1. Mobilitate urbană, regenerare urbană și valorificarea patrimoniului local. Investiția este estimată la suma de 30.230.000 euro, din care în 2022 ar urma să fie cheltuiți 7.260.000 euro, în 2023 suma de 15.830.000 euro și în 2024 suma de 7.140.000 euro”, a precizat primarul Mihai Chirica.
 
Situația actuală a rețelei de iluminat public
Rețeaua de alimentare cu energie electrică este în proporție de circa 60% într-o stare avansată de degradare, ceea ce conduce la întreruperea frecventă a funcționării luminatului public în anumite zone. Corpurile de iluminat public au fost montate între anii 2005 și 2009, fiind corespunzătoare condițiilor tehnice existente la acea dată. În prezent aceste corpuri sunt considerate depășite din punct de vedere tehnic.
Din datele culese reiese că circa 30% dintre stâlpi prezintă sub aspect vizual deficiențe majore (defecte fizice, înclinări față de poziția inițială de montaj) ceea ce îi face nesiguri pentru utilizarea lor în continuare. De asemenea, foarte mulți stâlpi de iluminat din metal (nezincați) prezintă urme de rugină avansată, pana la compromiterea cvasitotală a secțiunii. Multe dintre cutiile de conexiuni ale acestora sunt într-o stare avansată de degradare sau lipsesc cu desăvârșire (conexiunile sunt protejate improvizat, prin diferite materiale). Pentru acești stâlpi se recomandă cel puțin revizuirea lor și înlocuirea celor care nu mai îndeplinesc condițiile de utilizare în siguranță și înlocuirea cutiilor de conexiuni ale acestora.
Stâlpii de iluminat pietonal din fibră de sticlă prezintă înclinări față de poziția de montaj, iar cutiile exterioare de conexiuni prezintă numeroase corodări sau sunt îngropate în pământ. De asemenea, sunt multe zone din oraș în care stâlpii de iluminat tip parc din țeavă sau beton au fost montați înainte de 1990, ceea ce se reflectă și în starea rețelelor de iluminat din zonele respective.
Ce lucrări vor fi făcute
Prin acest proiect se urmărește:
– înlocuirea unui număr de 14.700 corpuri de iluminat existente cu corpuri de iluminat performante, cu tehnologie tip LED;
– înlocuirea unui număr de 7.835 stâlpi existenți cu stâlpi metalici zincați;
– modernizarea rețelei de alimentare cu energie electrică a iluminatului public (83,93 kilometri de linii electrice subterane și 118,30 kilometri de linii electrice aeriene);
– extinderea rețelei de iluminat public, cu un număr de 3.426 bucăți stâlpi de iluminat public, rețea și corpuri de iluminat aferente, echiparea cu corpuri de iluminat a unui număr de 407 stâlpi existenți și extinderea cu 111,4 kilometri a rețelei de alimentare cu energie electrică;
– dezvoltarea unui sistem de telegestiune si digitizare.
Beneficiile aduse
Investiția va duce la reducerea nivelului de CO2 și noxe, reducerea poluării luminoase (prin folosirea corpurilor de iluminat cu lumină direcțională), reducerea riscului de accidente rutiere, reducerea numărului de agresiuni contra persoanelor, îmbunătățirea orientării în trafic, îmbunătățirea climatului social și cultural prin creșterea siguranței activităților pe durata nopții, creșterea nivelului investițiilor etc.
Totodată, proiectul contribuie în mod major la implementarea Planului de Mobilitate Urbană și Green Energy City.
Un alt proiect deja început

Pe 1 aprilie 2020 primarul Mihai Chirica a semnat contractul de finanțare europeană aferent proiectului „Reabilitare/modernizare/extindere, eficientizare rețea de iluminat public în Municipiul Iași”. Zece companii au depus oferte la licitaţia organizată de Primărie în vederea proiectării și executării lucrărilor aferente acestui proiect. Firma câştigătoare a licitaţiei a fost SC Elba Com SA din Timișoara, iar valoarea contractului se ridică la suma de 11.459.000 de lei.

Contractul prevede modernizarea a 4.068 de corpuri de iluminat cu LED, instalarea a 4.122 de module de telegestiune cu punct luminos, modernizarea a 287 de puncte de aprindere, tot în sistem de telegestiune.

Valoarea totală a proiectului este de 21.868.648,10 lei, iar durata sa 36 de luni.

Sursa: Realitatea de Iasi